Menu Zavrieť

Podzemné nádrže – ležaté typu NAUTILUS

Plastová nádrž NAUTILUS je vodotesná horizontálna nádrž vyrobená zváraním polypropylénových dosiek. Nádrž tvorí ležatý valec s vypuklými čelnými stenami. Vo vrchnej časti plášťa je inštalovaný revízny otvor priemeru 600 mm umožňujúci prístup do nádrže pre účely vyčerpania obsahu a podobne. Vstupný otvor je štandardne ukončený plastovým poklopom. Plastový poklop je UV stabilizovaný, pochôdzny a nepojazdný. Vo vrchnej časti plášťa nádrže je umiestnené hrdlo DN 125 pre napojenie prítokovej kanalizácie. Na opačnej strane nádrže je umiestnená odtoková rúra DN 125. Plášť nádrže je vo vnútri vystužený  vertikálnymi nehrdzavejúcimi výstuhami, ktoré spoločne s konštrukciou plášťa zaisťujú potrebnú tuhosť celej konštrukcie.

 

 

Kategórie:

Využitie:

 • akumulačná nádrž (žumpa) na splaškovú vodu
 • nádrž na dažďovú vodu
 • nádrž na pitnú vodu
 • požiarna nádrž
 • nádrž pre čerpaciu stanicu
 

Výhody:

 • vhodná aj do spodnej vody! 
 • jednoduchá manipulácia, predripravené uši
 • uloženie na zhutnený podsyp
 • nízka hmotnosť
 • plášť je vystužený nerezovými výstuhami
 • dlhá životnosť
 

V cene:

 • prítok, odtok DN 125,
 • revízny otvor ø 600
 • zelený pochôdzny poklop

                                                              ►návod na osadenie a rozmery

Inštalácia 

Plastová nádrž NAUTILUS je určená k inštalácii pod úroveň terénu do pripraveného výkopu. Na dno výkopu sa urobí zhutnený štrkopieskový podsyp štrkom hrakcie 4/8 mm hrúbky minimálne 10 cm. Prevedenie štrkopieskového podsypu vo vodorovnej rovine a v správnej hĺbke, vyhotovené v zmysle príslušného návodu na osadenie, je nevyhnutnou podmienkou pre osadenie a sprevádzkovanie. Po inštalácii nádrže na zhutnenom štrkopieskovom lôžku je možné urobiť napojenie gravitačného prítoku, prípadne odtoku. Pri napojení potrubia je nutné dbať na súosovosť  potrubia a pripojovacieho hrdla. Po napojení je potrubie  nutné  zaistiť v správnej polohe tak, aby nedošlo pri následnom obsype a sadaní zásypového materiálu k vylomeniu hrdla z plášťa nádrže. Kotviacimi prvkami dna nádrže je nutné pretiahnuť armovací drôt. Po inštalácii armovacieho drôtu je možné pristúpiť k betónovaniu kotviacej pätky. Plášť nádrže je určený k obsypu štrkom frakcie 4/8 mm alebo prehodenou triedenou zeminou z výkopu (zbavená častíc väčších ako 3,5 cm). Obsyp nádrže prebieha pri súčasnom plnení nádrže vodou, pričom úroveň hladiny vody musí byť vždy o 30 cm vyššia než úroveň obsypu. Strop nádrže je konštrukčne navrhovaný pre maximálne zaťaženie 60 cm zásypového materiálu. Výkop je nutné oddrenážovať pod úroveň nátoku.

 
 

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Podzemné nádrže – ležaté typu NAUTILUS”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *