AZ AT 6 – AT 20 TÍPUSÚ SZENNYVÍZTISZTÍTÓK TELEPÍTÉSE

 

 • kiásni a befolyócsővezeték árkait, amelyek alapesetben a gödör közepe felé irányulnak;
 • a befolyó és kifolyó csövek lehelyezése oly módon, hogy egy bizonyos szakasz belógjon a munkagödörbe;
 • a befolyó cső végét alkalmassá kell tenni a tisztító befolyó csonk-tokjára (DN 125) való illesztésre;
 • munkagödör kiásása a korábban mellékelt rajz alapján úgy, hogy a befolyócső alja és betonalap közti távolság az AT6 - os típusnál 1300 mm az AT8-as -típusnál 1700 mm legyen
 • a beton alap elkészítése (100 mm vastag, szükség szerint betonvassal megerősített, egyenessége +/- 10 mm tűréshatáron belül);
 • ha a csővezetékek nem egyenes vonalban vannak munkagödörhöz vezetve egyedi esetekben, akkor a tisztító telepítésének napjára megfelelő számú csőszerelvényt kell biztosítani;
 • ellenőrizni a betonalap egyenességét, ha az egyenesség nincs az adott tűréshatáron belül (+/- 10 mm), a telepítés előtt cementes habarcs- vagy kövektől mentes homokréteggel kell kiegyenlíteni az egyenetlenségeket;
 • a telepítés előtt meg kell győződni arról, hogy a betonalapon nincsenek-e idegen tárgyak (kövek, agyag, stb.), az idegen tárgyakat a telepítés előtt el kell távolítani;
 • a légfúvó a biológiai reaktor levegőelosztójával csatlakozóvezetékkel van összekötve amit DN 50 PP vagy PVC védőcsőbe kell húzni;
 • a bioreaktor lehelyezése a betonalapra két szerelővel manuálisan;
 • a bioreaktor összekötése a szikkasztó aknával vagy tartállyal a megtisztított vízre;
 • a szennyvíztisztítót egyenletesen meg kell tölteni vízzel (nem szennyvízzel) az üzemi vízszintig, az egyes zárt terek, rekeszek feltöltését úgy kell elvégezni, hogy ne alakuljon ki 30 cm-nél nagyobb szintkülönbség, mivel ez a belső falak összetöréséhez vezethet;
 • a tartályok üzemvízszintig történő feltöltése után el lehet végezni a földvisszatöltést,  földdel való feltöltéskor a rétegeket 400 mm rétegekben kell tömöríteni, a visszatöltött föld nem tartalmazhat köveket, építkezési anyagokat vagy más tárgyakat melyek megsérthetik a műanyagtartályt;
 • rossz minőségű talaj esetén (agyagos, köves) kb.4-8 mm-es kaviccsal kell visszatöleteni a munkagödröt a tisztító körül;
 • tápkábelt húzni a légfúvóhoz, az előírásoknak megfelelően
 • a légfúvó elhelyezésére a legmegfelelőbb egy légfúvó aknában történő elhelyezés, amely a szennyvíztisztító közelében van elhelyezve, az akna és a biológiai reaktor között egy védőcsövet kell létesíteni, amely egyben az akna víztelenítésére is szolgál; a légfúvót elhelyezzük az aknában, a levegő csővezetéket rákötjük a légfúvóra, majd áthúzzuk egy PP-HT DN 50 védőcsövön, és végül össszekötjük a biológiai reaktoron található levegőelosztóval.