Menu Zavrieť

Zobraziť všetkých 1 výsledkov

  • Balené domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6 až AT 20 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene. Domová čistiareň odpadových vôd typovej rady AT6-AT20 využíva aktivačný proces s aktivovaným kalom vo vznose s kontinuálnym spôsobom vypúšťania.