Menu Zavrieť

Podzemné plastové nádrže

 

Podzemné nádrže (akumulačné, sedimentačné, retenčné nádrže) sú určené na akumuláciu splaškovej odpadovej vody resp. na umiestnenie technológií čistenia odpadových vôd, alebo môžu slúžiť ako zberné nádoby na dažďovú a pitnú vodu, alebo môžu slúžiť ako požiarne nádrže.
Základný materiál – polypropylénové dosky – odolné voči kyselinám i zásadám a väčšine rozpúšťadiel, pri tepelnom zaťažení do 60°C zdravotne nezávadné. Nádrže z PP dosiek majú dlhú životnosť, nízku hmotnosť a minimálne nároky na údržbu.  Dodávame aj nádrže z polyetylénu, ktoré sa vyrábajú technológiou rotačného odlievania plastov.

Prevedenie nádrží môže byť otvorené aj uzavreté s komínkom a odnímateľným poklopom. Môžu byť rôzneho tvaru (priemeru a výšky). Zberné nádrže sa môžu využívať ako žumpy, zberné nádoby na dažďovú a pitnú vodu, požiarne nádrže, prečerpávacie a vodomerné šachty.

Podzemné plastové nádrže 

Stojaté nádrže s kónusom