Menu Zavrieť

Baktérie do septikov, žúmp, nádrží, a suchých záchodov

Biologický prípravok určený na likvidáciu organických nečistôt v SEPTIKOCH, ŽUMPÁCH, SUCHÝCH ZÁCHODOCH. Obsahuje zmes prírodných baktérií a enzýmov, ktoré rozkladajú organické látky a výrazne obmedzujú zápach. Nie je škodlivý pre človeka, zvieratá ani rastliny. Obnovuje prírodný rozkladný proces.
 • 4.00 s DPH

  Biologický prípravok na použitie v domových čistiarňach odpadných vôd. Obsahuje zmes prírodných baktérií a enzýmov, ktoré sa po aplikácii do domových ČOV začínajú ihneď množiť a vytvárajú tak biologické kultúry vhodné pre optimálnu prevádzku. Vďaka vyváženej kombinácii baktérií, enzýmov a živných látok je prípravok možné použiť aj ako prostriedok na podporu a posilnenie chodu nízko zaťažených čistiarní.

 • 8.00 s DPH

  Tento silne koncentrovaný prípravok je určený pre núdzové použitie v domových čistiarní odpadových vôd a k úprave alebo znovuobnovenie správneho chodu po devastácii bakteriálnych kultúr. Organizmy aplikované do ČOV prostredníctvom tohoto prípravku veľmi účinne rozkladajú a zkvapalňujú tuhé zložky odpadu a prispievajú tak spriechodnení ucpaných častí ČOV a k celkovému obnoveniu správneho prúdenia a cirkulácie čistenej vody.

 • 8.00 s DPH

  Tento unikátny, koncentrovaný prípravok je určený do silne zanedbaných SEPTIKOV, ŽÚMP, SUCHÝCH ZÁCHODOV a NÁDRŽÍ. Skvapalňuje a rozkladá aj inak ťažko rozložiteľný organický odpad. Je zmesou vybraných prírodných mikroorganizmov, ktoré sú vysokoaktívne a biologicky rozkladajú usadeniny a likvidujú zápach. SEPTIKŠOK je významným doplnkom práškového prípravku BIO-P1 DO SEPTIKU 100 g. Bakteriálna aktivita je aeróbna aj anaeróbna. Tieto baktérie sa pri dostatku potravy a v optimálnych podmienkach ďalej samy rozmnožujú a produkujú ďalšie enzýmy.

 • 3.30 s DPH

  ● pre jazierka a ostatné podobné vodné plochy

  ● na naštartovanie jazierka a biologických filtrácií

  ● na podporu rastu rýb

   

 • 4.00 s DPH
  Biologický prípravok určený na likvidáciu organických nečistôt v SEPTIKOCH, ŽUMPÁCH, SUCHÝCH ZÁCHODOCH. Obsahuje zmes prírodných baktérií a enzýmov, ktoré rozkladajú organické látky a výrazne obmedzujú zápach. Nie je škodlivý pre človeka, zvieratá ani rastliny. Obnovuje prírodný rozkladný proces.